Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΕΜΜΕΣΕΣ

Νέο fund που επενδύει σε κατοικίες από την Nuveen Real Estate

2019-02-20

Το ταμείο διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο με 9 περιουσιακά στοιχεία που έχουν συνολικά 3.000 διαμερίσματα.

"Άνοιγμα" στην αγορά γραφείων του Παρισιού κάνει η Ivanhoe Cambridge

2019-02-13

Θα δημιουργήσει όχημα με στόχο να "χτίσει" χαρτοφυλάκιο ενεργητικού €1,6 δισ. έως το 2028.

Παρευξείνια Τράπεζα: Στορφή στη χρηματοδότηση υποδομών και δημόσιων έργων

2019-02-11

Η στρατηγική ανάπτυξης προβλέπει σωρευτικό χαρτοφυλάκιο ύψους €2,1 δισ. και υπογεγραμμένες συμβάσεις €2,3-€2,4 δισ. ως το 2022.