Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στη Βουλή το Ν/Σ για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

2018-04-19

Η πώληση των μονάδων γίνεται σε εφαρμογή της απόφασης του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ.