Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τον Μάρτιο ανοίγει η εφαρμογή του TAXISnet για τις δηλώσεις

2019-02-12

Και για εφέτος η εξόφληση των χρεωστικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων θα γίνει σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.

Ξεχωριστό εκκαθαριστικό για τους συζύγους

2019-02-12

Σε τρεις δόσεις θα γίνεται η καταβολή του φόρου σύμφωνα με την ΑΕΔΕ.