Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Προχωρά η Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση στα Οινόφυτα

2020-10-27

Το μεγάλο έργο πραγματοποιείται σε περιοχή των Οινοφύτων που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης.