Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

WIRED

Αλλάζει κλίμακα η ιδιοκτησία

2018-01-15

Eνα εγχειρίδιο του 1922 με τίτλο Selling life insurance περιγράφει σενάρια για το πως ένας πράκτορας θα ολοκληρώσει μια πώληση.