' />
Σάββατο
20 Απριλίου 2019
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Aναβάθμιση πιστοληπτικής διαβάθμισης Τρ. Πειραιώς

31 Ιουλίου 08 - RE+D Magazine

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την μακροχρόνια πιστοληπτική διαβάθμιση της Τράπεζας Πειραιώς σε ‘Α-' από ‘ΒΒΒ+', με την ταυτόχρονη αλλαγή της προοπτικής αναβάθμισης σε ‘σταθερή'. Τα υπόλοιπα ratings παρέμειναν χωρίς αλλαγή σε ‘F2' για τη βραχυχρόνια πιστοληπτική διαβάθμιση και σε ‘B/C' για το ατομικό rating. Η αναβάθμιση αναγνωρίζει την συνεχιζόμενη καλή επίδοση της Τράπεζας, τη βελτίωση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, το καλό σύστημα διαχείρισης κινδύνου και τους βελτιωμένους δείκτες ποιότητας ενεργητικού. Αντικατοπτρίζει επίσης τους κινδύνους που σχετίζονται με την ταχεία αύξηση των χορηγήσεων σε αγορές που δεν έχουν ακόμη περάσει περιόδους ύφεσης (τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη), καθώς και το αυξανόμενο μερίδιο αγοράς ενεργητικού και εσόδων σε υψηλότερου κινδύνου αναδυόμενες αγορές.Παρόλο που η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε τις δραστηριότητες στη λιανική τραπεζική, τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (46% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008) και προς μεγάλες επιχειρήσεις (22%) αποτελούν ακόμα το μεγαλύτερο μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ως αποτέλεσμα αυτού, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο είναι ελαφρά χαμηλότερο από τις υπόλοιπες ελληνικές Τράπεζες, αλλά η ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού της χαρτοφυλακίου και τo χαμηλό λειτουργικό και δανειακό κόστος έχουν οδηγήσει στη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας τα τελευταία χρόνια. Η κερδοφορία έχει επίσης ωφεληθεί από το σταθερό λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου οι οικονομίες προβλέπεται να αναπτύσσονται το 2008-9 με ρυθμό μεγαλύτερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο, η Fitch αναφέρει ότι η Πειραιώς διαθέτει από τους καλύτερους δείκτες ποιότητας χαρτοφυλακίου στον τραπεζικό τομέα και ότι η συγκέντρωση ανά κλάδο είναι σχετικά χαμηλή. Αναφέρονται επίσης οι επιτυχείς προσπάθειες της τράπεζας για ενίσχυση της καταθετικής της βάσης, καθώς οι καταθέσεις πελατών ξεπέρασαν την αύξηση των χορηγήσεων οδηγώντας σε βελτιωμένη ρευστότητα. Τέλος, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το Σεπτέμβριο του 2007 κατά €1,35 δισ. ενίσχυσε την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και αύξησε το δείκτη Tier 1 (κατά Βασιλεία II) σε 8,8% το πρώτο τρίμηνο του 2008.

 

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas