Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΓΟΡΑ

Άνοιξε η εφαρμογή για τις αντικειμενικές αξίες

2018-01-03

Άνοιξε η εφαρμογή για τις αντικειμενικές αξίες
 
Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης


Oι πιστοποιημένοι εκτιμητές μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην σελίδα του Υπουργείου