Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΓΟΡΑ

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Loulis Mel-Bulgaria EAD

2017-11-10

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Loulis Mel-Bulgaria EAD

 

Το κεφάλαιο της εταιρείας «Loulis Mel – Bulgaria EAD» θα αυξηθεί από 50.000 BGN σε 582.000 BGN.

Η διαφορά μεταξύ της αξίας έκδοσης των νέων μετοχών ποσού 6.916.000 BGN και της ονομαστικής τους αξίας ποσού 532.000 BGN, η οποία ανέρχεται σε 6.384.000 BGN, πιστώθηκε στον λογαριασμό «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».