Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΓΟΡΑ

Πήραν "φωτιά" τα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ στο 9μηνο

2017-11-10

Πήραν "φωτιά" τα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ στο 9μηνο

 

Αντίστοιχα, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, διαμορφώθηκαν σε €663 εκατ. στο 9μηνο (+28%) και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη σε €313 εκατ. (+ 71%). Κύριοι λόγοι για τη βελτιωση των αποτελεσμάτων, όπως επισημαίνεται από τα ΕΛΠΕ, ήταν οι πολύ καλές επιδόσεις των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, που αντιστάθμισαν μερικώς την μειωμένη παραγωγή στο διυλιστήριο Ελευσίνας, λόγω συντήρησης, τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, το χαμηλότερο κόστος στο μείγμα αργών καθώς και οι αυξημένες πωλήσεις στην εσωτερική αγορά.

Οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς και ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων σημείωσαν αύξηση, κατά 16% και 14% αντίστοιχα, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα 3,8 εκατ. τόνους. Λαμβάνοντας υπ' όψη τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του έτους, όπως ανακοινώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την διανομή προμερίσματος €0,15 ανά μετοχή, για την χρήση 2017.

Στις κυριότερες εξελίξεις κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους περιλαμβάνονται:

-Η μείωση του δανεισμού κατά 260 εκατ. Ευρώ και ο περιορισμός των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω χαμηλότερου δανεισμού και επιτοκίων.

- Η αύξηση των διεθνών περιθωρίων και η ανάκαμψη των διεθνών τιμών του αργού.

- Η αύξηση της ζήτησης ναυτιλιακών καυσίμων κατά 14% και των αεροπορικών καυσίμων κατά 9%, κυρίως λόγω τουρισμού. Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων διαμορφώθηκε στα 1,6 εκατ. τόνους, σε αντίστοιχα με τα περσινά επίπεδα, καθώς η κατανάλωση καυσίμων κίνησης παρέμεινε αμετάβλητη.

- Αναφορικά με τον ΔΕΣΦΑ, τονίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης για το 66%, που αφορά το 35% της συμμετοχής του Ομίλου και το 31% του Ελληνικού Δημοσίου και βρίσκεται σε εξέλιξη ο οικονομικός και νομικός έλεγχος από τα δύο διεθνή επιχειρηματικά σχήματα που έχουν προκριθεί για συμμετοχή στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.