Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες

2017-11-09

Μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,7 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.