Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΜΕΣΕΣ

Βιομηχανικά ακίνητα στη Βρετανία εξαγοράζουν Blackstone & Μ7

2018-02-26

Βιομηχανικά ακίνητα στη Βρετανία εξαγοράζουν Blackstone & Μ7

Τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο πούλησε η εταιρεία InfraRed Capital Partners για λογαριασμό του Active Real Estate Fund III. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 4,5 εκατ. τετραγωνικά πόδια βιομηχανικών χώρων σε 40 ακίνητα που βρίσκονται κυρίως στα βορειοδυτικά και στην ενδοχώρα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η InfraRed δημιούργησε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο μέσω πολλαπλών εξαγορών οι οποίες ξεκίνησαν το 2014.