Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΜΕΣΕΣ

Νέα επένδυση €12,7 εκατ. της LIDL Ελλάς στα Τρίκαλα

2018-02-07

Νέα επένδυση €12,7 εκατ. της LIDL Ελλάς στα Τρίκαλα

 

Η επένδυση του κατασκευαστικού έργου της αποθήκης των Τρικάλων της LIDL Ελλάς ανήλθε περίπου στα €11.730.000, ενώ η επένδυση σε εξοπλισμό ανήλθε σε περίπου €1 εκατ. Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρείας αποτελεί η επένδυση σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο με στόχο τόσο την τόνωση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας και φυσικά την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
 
Επιπλέον, η αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων βιομηχανικής ψύξης στις εγκαταστάσεις, ώστε να λειτουργούν με το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο, την αμμωνία (ΝΗ3), ήταν ακόμη ένας λόγος επέκτασης/ αναβάθμισης της αποθήκης. Oι ψυκτικές εγκαταστάσεις αμμωνίας έχουν κατά 15% – 20% καλύτερο βαθμό απόδοσης, απαιτούν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO2, γεγονός που συνάδει με την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της εταιρείας.
 
Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε μία εν λειτουργία αποθήκη, στην οποία εργάζονται 130 συνεργάτες της LIDL Ελλάς. Παράλληλα με τις εργασίες επέκτασης, ανακατασκευών, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού της αποθήκης, πραγματοποιήθηκαν και εργασίες αναβάθμισης των χώρων στα γραφεία του κέντρου διανομής, με σημαντικότερο έργο εξ’ αυτών τη δημιουργία open space γραφείων.
 
Οι εργασίες συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικά στην αύξηση της χωρητικότητας της αποθήκης, στην ταχύτερη παραλαβή των εμπορευμάτων και στην προετοιμασία αυτών για την ταξινόμηση, στην ταχύτερη προετοιμασία των εμπορευμάτων για την αποστολή στα καταστήματα και απόθεση αυτών στις ράμπες φορτώσεων, στην καλύτερη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και σε μια φιλική πολιτική προς το περιβάλλον μέσω των νέων συστημάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (φωτισμός LED, ψύξη /θέρμανση) και των νέων συστημάτων ψύξης.