Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΜΕΣΕΣ

Πουλάνε ακίνητα προτού αλλάξουν οι τιμές

2018-03-05

Πουλάνε ακίνητα προτού αλλάξουν οι τιμές

 

Τα έσοδα από φόρους και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών τα οποία αποτελούν το 4,80% των συνολικών εσόδων από φόρους στην περιουσία, αυξήθηκαν κατά 31,89% το 2017 και διαμορφώθηκαν σε 156,12 εκατ. ευρώ έναντι 118,37 εκατ. ευρώ το 2016. 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την εξέλιξη των φορολογικών εσόδων το 2017 πολλοί πολίτες προέβησαν σε αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις ακινήτων ενόψει των αναμενόμενων αναπροσαρμογών των αντικειμενικών αξιών κατά το έτος 2018.

Όμως, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει άλλωστε επισημανθεί, είναι ότι όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί «τρύπα» άνω των 300 εκατ. ευρώ.