Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΜΕΣΕΣ

Πύργο από την Deutsche AM εξαγόρασε η China Life

2018-03-08

Πύργο από την Deutsche AM εξαγόρασε η China Life

Πωλητής του πύργου «Xiwang Tower» ήταν ο βραχίονας ακινήτων της Deutsche Bank. Η τιμή πώλησης δεν έγινε γνωστή, αλλά το κτίριο γραφείων κατηγορίας Α είχε καταχωρηθεί στο χαρτοφυλάκιο του fund στα €162,2 εκατ. στο τέλος της χρήσης που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Deutsche AM απέκτησε το περιουσιακό στοιχείο το 2008 ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωσή του έναντι €133,7 εκατ.