Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΜΕΣΕΣ

Υδροηλεκτρική μονάδα πουλάει η Ancala Partners

2017-12-06

Υδροηλεκτρική μονάδα πουλάει η Ancala Partners

Τη μονάδα απέκτησε ο βιομηχανικός όμιλος GFG Alliance έναντι αγνώστου ποσού. Η SIMEC, ο ενεργειακός βραχίονας της GFG, θα αποκτήσει την GHR σε μια συμφωνία χωρίς όρους η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2018.

Η Ancala εξαγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία τον Απρίλιο του 2015. Η GHR διαθέτει 18 έργα συνολικής δυναμικότητας άνω των 23 MW και άλλα τέσσερα έργα υπό ανάπτυξη με συνολική δυναμικότητα 8 MW.