Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΕΜΜΕΣΕΣ

Αναχρηματοδοτούν χαρτοφυλάκιο logistics Allianz RE και ING

2017-11-01

Αναχρηματοδοτούν χαρτοφυλάκιο logistics Allianz RE και ING

Είναι η πρώτη φορά που ο γερμανικός ασφαλιστικός όμιλος παρέχει χρηματοδότηση εμπορικών ακινήτων στην Τσεχία.

Το χαρτοφυλάκιο ανήκει στην εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων της Κεντρικής Ευρώπης CTP. Ο Γερμανικός ασφαλιστικός όμιλος και η Ολλανδική τράπεζα αναχρηματοδοτούν τα υφιστάμενα δάνεια από μια ομάδα τραπεζών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και παρέχουν χρηματοδότηση για νέα έργα που έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην εφετινή χρονιά.

Η CTP δήλωσε ότι επιθυμεί να επεκτείνει το δίκτυο των εταίρων που παρέχουν χρηματοδότηση συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται εκτός της περιοχής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.