Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΕΜΜΕΣΕΣ

Αντλησε €1,13 δις. για fund της η CBRE Global Investors

2017-11-29

Αντλησε €1,13 δις. για fund της η CBRE Global Investors

 

Ο επικεφαλής δήλωσε ότι είχε ήδη αποκτήσει $2 δις. γραφειακά ακίνητα, έργα μικτής χρήσης κ.ά επενδύοντας το 59% των αντληθέντων κεφαλαίων. Η CBRE Global Investors ελπίζει να δημιουργήσει απόδοση 8% μόλις σταθεροποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία.

Τα κεφάλαια για το ταμείο αυξήθηκαν από 25 θεσμικούς επενδυτές από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.