Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΕΜΜΕΣΕΣ

Επενδύει €254 εκατ. σε fund της Blackstone η Νότια Ντακότα

2017-11-27

Επενδύει €254 εκατ. σε fund της Blackstone η Νότια Ντακότα

Σύμφωνα με έγγραφο της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου κάποιοι θεσμικοί επενδυτές που εποπτεύονται από το συμβούλιο επενδύσεων βάζουν τα κεφάλαια. Το South Dakota Retirement System έχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας $1,1 δις. που αντιπροσωπεύει το 9,3% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του. Ο στόχος είναι να φθάσει στο 10%.

Το ταμείο της Blackstone επικεντρώνεται στις αγορές βιομηχανικών κυρίως στις αγορές της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Αυστραλίας.