Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΕΜΜΕΣΕΣ

Με €80 εκατ. αναβαθμίζονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

2017-12-07

Με €80 εκατ. αναβαθμίζονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

 

Συνολικά ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 310 εκατ. ευρώ και ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που εντάσσονται είναι 6.181 ενώ ήδη έχει ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση των δαπανών. Αρχικά ο προϋπολογισμός ήταν €110 εκατ. και εντάχθηκαν 4.412 επιχειρήσεις.

   Σημειώνεται ότι οι παραπάνω προϋπολογισμοί είναι οι αναγραφόμενοι στην πρόσκληση και στις αντίστοιχες τροποποιήσεις της (χωρίς το 20% της υπερδέσμευσης). Ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι ο τελικός αριθμός που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

   Η δράση

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:

   - Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

   - Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

   - Υλικά / Κατασκευές

   - Εφοδιαστική Αλυσίδα

   - Ενέργεια

   - Περιβάλλον

   - Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

   - Υγεία

Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται με ποσό 15.000 έως 200.000 ευρώ και η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών ενώ προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.