Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΕΜΜΕΣΕΣ

Πουλήθηκε το 50% στην ΣΚΡΟΥΤΖ

2018-02-08

Πουλήθηκε το 50% στην ΣΚΡΟΥΤΖ

 

Συγκεκριμένα, η Dionic ανακοίνωσε ότι προέβη στην πώληση μέρους των στοιχείων του ενεργητικού της και, ειδικότερα:

- Του ποσοστού συμμετοχής της στη συγγενή εταιρεία ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ, ήτοι 37,5%, έναντι συνολικού τιμήματος 500.000 ευρώ.
- Του ποσοστού συμμετοχής της στη συγγενή εταιρεία ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ, ήτοι 50%, έναντι συνολικού τιμήματος 10.001.000 ευρώ.
 
Το ποσοστό αγόρασαν οι τρεις συνιδρυτές και σημερινοί κάτοχοι του 50% της «Σκρουτζ» Γιώργος Αυγουστίδης, Βασίλης Δήμος και Γιώργος Χατζηγεωργίου. Σημειώνεται οτι το ποσοστό αυτό της εταιρείας είχε πουληθεί στην Dionic πριν από περίπου 12 χρόνια έναντι 300.000 ευρώ