Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΔΙΕΘΝΗ

Έργο για λογαριασμό της Family Bank στην Κένυα πήρε η Profile

2018-02-09

Έργο για λογαριασμό της Family Bank στην Κένυα πήρε η Profile

 

Με δίκτυο 93 καταστημάτων και περισσότερους από 1.800.000 πελάτες, η Family Bank είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κένυα με συνεχώς αυξανόμενο ενεργητικό και καταθέσεις. Το τμήμα «Treasury» της τράπεζας δραστηριοποιείται στην τοπική διατραπεζική αγορά και την αγορά συναλλάγματος (Inter-bank money market και foreign exchange).

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Family Bank επέλεξε και υλοποίησε το ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury Management), Acumennet, για να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις διευρυνόμενες δραστηριότητες του αντίστοιχου τμήματος.

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει τον βασικό πυρήνα επεξεργασίας όλων των treasury συναλλαγών, καθώς περιλαμβάνει όλα τα dealing συστήματα και εξασφαλίζει αξιόπιστη STP λειτουργία, διαθέτοντας διασυνδέσεις για λήψη δεδομένων από διάφορες πλατφόρμες συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Το Acumennet καλύπτει όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως χρηματαγορές, συνάλλαγμα, αξιόγραφα, repos και δάνεια-καταθέσεις. Η τήρηση θέσης παρακολουθείται αποτελεσματικά, τόσο από την πλευρά των διατραπεζικών συναλλαγών (FX, ομόλογα) όσο και από την πλευρά του πελάτη (ενημέρωση των εντολών που πραγματοποιούνται από πελάτες, μέσω των καταστημάτων όλης της χώρας, σε πραγματικό χρόνο, καθώς και των μετέπειτα εκτελέσεων).