Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΔΙΕΘΝΗ

Ποιες Ρωσικές εταιρίες μένουν εκτός των ιδιωτικοποιήσεων

2017-11-08

Ποιες Ρωσικές εταιρίες μένουν εκτός των ιδιωτικοποιήσεων

 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το εργοστάσιο παραγωγής ιατρικών σκευασμάτων και ένα εργοστάσιο παραγωγής χημικών και φαρμακευτικών ουσιών.

Και οι δυο εταιρίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής ναρκωτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων και στόχος της κυβέρνησης είναι η συνένωσή τους με ένα τρίτο εργοστάσιο παραγωγής ενδοκρινολογικών φαρμάκων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη ανταγωνιστική δομής που θα διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας αγοράς.