Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μείωση πωλήσεων και αύξηση κερδών για την Π. Πετρόπουλος το 2017

2018-03-08

Μείωση πωλήσεων και αύξηση κερδών για την Π. Πετρόπουλος το 2017

 

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις του Οµίλου Πέτρος Πετρόπουλος µειώθηκαν κατά 21,5% και ανήλθαν σε 73,2 εκατ. ευρώ (93,2 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 33,3% και ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 76,9% σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το 2016. Το ΕΒΙTDA του Οµίλου ανήλθε σε 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ το 2016, σηµειώνοντας αύξηση 1,8%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός αυξήθηκε στα 23,1 εκατ. ευρώ από 22,6 εκατ. ευρώ το 2016 ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε στα 9,6 εκατ. ευρώ από 9,8 εκατ. ευρώ. Τα µετρητά και ισοδύναµα αυξήθηκαν σε 13,5 εκατ. ευρώ από 12,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 30 εκατ. ευρώ από 29 εκατ. ευρώ το 2016. Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα µετρητά και ισοδύναµα) στις 31.12.2017 ήταν 58,5% έναντι 56,5% την 31.12.2016.