Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΕΕΑΠ

Ακίνητα Logistics απέκτησε η LondonMetric

2017-11-30

Ακίνητα Logistics απέκτησε η LondonMetric

Η συνολική επιφάνεια των περιουσιακών στοιχείων ξεπερνά τις 496.000 τετραγωνικά πόδια. Η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ στο δείκτη FTSE 250 δήλωσε ότι το ποσοστό απόκτησης αντανακλά μια μεικτή καθαρή απόδοση 5% και 5,6% μετά από μια πενταετία.

Ο μέσος όρος μίσθωσης είναι άνω των 18 ετών. Το πρώτο ακίνητο βρίσκεται στο Ollerton και αφοράς σε αποθήκες 364.000 τετραγωνικών ποδιών που θα εκχωρηθούν στην Clipper Logistics με 20ετή μίσθωση με ενοίκιο £5,04 ανά τετραγωνικό πόδι. Το δεύτερο ακίνητο στο Speke, είναι επιφάνειας 132.000 τετραγωνικών ποδιών και μισθώθηκε στην Gefco, με νέα 15ετη μίσθωση με £5,17 ανά τετραγωνικό πόδι.