Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΕΕΑΠ

Χαρτοφυλάκιο 51 ακινήτων απέκτησε η Warehouse REIT

2018-02-26

Χαρτοφυλάκιο 51 ακινήτων απέκτησε η Warehouse REIT

Η ΑΕΕΑΠ αντάλλαξε συμβάσεις χωρίς όρους για τη συμφωνία ύψους £116 εκατ. με την Hansteen Holdings.

Πρόκειται για βιομηχανικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 1,65 εκατ. τετραγωνικών ποδιών, που περιλαμβάνουν πάνω από 500 μισθωτές. Το τρέχων συμβόλαιο ενοικίασης είναι £8,5 εκατ. ετησίως για 382 μισθωτές.