Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΕΕΑΠ

Κάτω από 5% η συμμετοχή της Wellington Management στην Grivalia

2018-02-09

Κάτω από 5% η συμμετοχή της Wellington Management στην Grivalia

 

Η εταιρεία «Wellington Management Group LLP» κατείχε την 5.2.2018 έμμεσα, 4.900.116 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ή ποσοστό 4,84% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η «Wellington Management Group LLP» κατείχε επίσης μία διακανονιζόμενη τοις μετρητοίς Σύμβαση Ανταλλαγής (cash-settled Swap) TRS επί 2.612 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,000025% του μετοχικού της κεφαλαίου και η οποία λήγει την 10.5.2020.

Οι εταιρείες μέσω των οποίων η «Wellington Management Group LLP» κατέχει τις μετοχές και δικαιώματα ψήφου και/ή χρηματοοικονομικά προϊόντα επί μετοχών της Εταιρείας, είναι η «Wellington Group Holdings LLP», η «Wellington Investment Advisors Holdings LLP» και η «Wellington Management Company LLP».