Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΕΕΑΠ

Μετοχές της Grivalia πήρε η Eurolife ERB Life Insurance

2018-01-30

Μετοχές της Grivalia πήρε η Eurolife ERB Life Insurance

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurolife ERB Life Insurance ΑΕ είναι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Wade Sebastian Burton, ο οποίος είναι μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Eurolife ERB Life Insurance ΑΕ.