Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΕΕΑΠ

Ολοκληρώθηε η εξαγορά ακινήτου στην Κηφισίας απ' την Briq Properties

2017-11-28

Ολοκληρώθηε η εξαγορά ακινήτου στην Κηφισίας απ

 

Το  τίμημα της αγοράς ανήλθε σε €755.000. Η εν λόγω αγορά αφορά σε ισόγειο κατάστημα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 283 και Σολωμού 2, στην Κηφισιά, επιφανείας  133,50 τ.μ. με πατάρι επιφάνειας 34,90 τ.μ., η οποία χρηματοδοτήθηκε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

Η παραπάνω επένδυση εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της.