Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΕΕΑΠ

Στις 22 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση της BriQ με θέμα το ομολογιακό

2018-01-29

Στις 22 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση της BriQ με θέμα το ομολογιακό

 

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Επικύρωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και του ορισμού του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και επικύρωση της σύνθεσης - Προέδρου και των Μελών - της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

2. Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού έως 10.000.000 ευρώ

3. Διάφορες ανακοινώσεις