Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΕΕΑΠ

Τα γραφεια της ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ απέκτησε η Trastor

2017-12-01

Τα γραφεια της ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ απέκτησε η Trastor

 

Πρόκειται για σύγχρονο τριώροφο κτίριο γραφείων, συνολικής επιφάνειας 3.472,74 τ.μ. στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία της κατασκευαστικής ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ.

Το ακίνητο αποτελείται από γραφειακούς χώρους επιφάνειας 1.544,27 τ.μ. και 40 θέσεις στάθμευσης και λοιπούς βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε συνολική επιφάνεια 1.928,47 τ.μ.

Το τίμημα ανήλθε συνολικά σε € 2.100.000. Η αγορά του ακινήτου χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε το 2017.