Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η αξιοποίηση των δεδομένων κάνει την... διαφορά

2018-01-30

Η αξιοποίηση των δεδομένων κάνει την... διαφορά

 

Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα της πρόσφατης έρευνας της ΕΥ μεταξύ 130 διευθυντικών στελεχών του κλάδου του λιανεμπορίου στην Ευρώπη, τη Βόρειο Αμερική και την Ασία, η οποία αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος στο σημερινό, ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των διευθυντικών στελεχών του κλάδου του λιανεμπορίου που συμμετείχε στην έρευνα (87%), συμφωνεί ότι μία στρατηγική επιβράβευσης πιστών πελατών είναι κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησής τους. Όμως, μόνο το 27% θεωρεί ότι οι τρέχουσες πρωτοβουλίες του προς αυτήν την κατεύθυνση είναι αποτελεσματικές και, επιπλέον, μόλις το 5% θεωρεί ότι οι πελάτες του είναι πιστοί.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας, μόνο το 19% των στελεχών λιανεμπορίου είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα δεδομένα και τα συστήματα που έχει στη διάθεσή του, για να κατανοήσει τις ατομικές ανάγκες των πελατών του. Επιπλέον, μόνο το 35% μπορεί να έχει συχνά εικόνα των πελατών του σε πραγματικό χρόνο, ενώ μόλις το 30% έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την τεχνολογία, για να εξατομικεύει εμπειρίες και προσφορές για τον κάθε πελάτη.