Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Εργα συντήρησης οδών στον δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος

2018-02-01

Εργα συντήρησης οδών στον δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος

 

Το έργο, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, ενώ τη δημοπράτηση και την επίβλεψη κατασκευής του αναλαμβάνει ο δήμος. Οι παρεμβάσεις αφορούν, κυρίως, εργασίες οδοποιίας σε τμήματα του κεντρικού οδικού δικτύου, με αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος, όπου απαιτείται.

Ειδικότερα, στη δημοτική ενότητα Αρτέμιδος θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε τμήματα συνολικού εμβαδού 49.450 τ.μ. και στη δημοτική ενότητα Σπάτων σε τμήματα συνολικού εμβαδού 9.550 τ.μ..