Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Νέες ημερομηνίες για το Καστέλι

2017-12-28

Νέες ημερομηνίες για το Καστέλι

 

Η παράταση υπήρξε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιλογή του ανεξάρτητου μηχανικού από την επιτροπή διαγωνισμού, διαδικασία για την οποία θα απαιτηθεί επιπλέον χρονικό διάστημα.

Ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία εταιρειών ΤΕΡΝΑ-GMR για το έργο που έχει καταθέσει οικονομική προσφορά ύψους €480 εκατ. Η χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ και η συμμετοχή του στο σχήμα παραχώρησης στο 46%