Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Νόμος του κράτους ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα

2017-11-06

Νόμος του κράτους ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα
 
Στο νόμο προβλέπεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδοµικών αδειών, µε τη δηµιουργία τριών κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών, ενεργοποιείται ο θεσμός της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και η εξασφάλιση Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου πραγματοποιείται µεσω της Τράπεζας Δικαιωµάτων Δόµησης και Κοινοχρήστων Χώρων και την αντιστοίχιση µέσω αυτής των τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόµησης (Μ.Σ.Δ.) µε τίτλους εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου (ΕΠΙ).
 
Με το νέο νόμο για τον έλεγχο της δόμησης και την προστασία του περιβάλλοντος, μείωνονται τα πρόστιμα σε ειδικές κατηγορίες όπως σε μακροχρόνια ανέργους, που πλέον θα καταβάλουν το 30% του προστίμου, καθώς επίσης και σε δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, που θα καταβάλουν το 20% του προστίμου.
 
Επίσης, μειώνονται πλέον στο μισό τα παράβολα για όλες τις περιπτώσεις, εκτός από την τελευταία που παραμένει ίδιο. Ειδικότερα, στα 250 ευρώ ανέρχεται πλέον το παράβολο για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τμ, 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τμ και μέχρι 500 τμ, 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τμ και μέχρι 2.000 τμ, 4. 000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τμ και μέχρι 5.000 τμ, 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5.000 τμ.
 
Δημιουργείται επίσης ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου, καθώς επίσης και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ενώ θεσπίζονται ειδικές κατηγορίες ειδικού ενδιαφέροντος και χορήγησης δικαιωμάτων υπαγωγής.
Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών µε τη δηµιουργία τριών κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών, και τη διαφοροποίηση της αυθαίρετης κατασκευής από την πολεοδοµική παράβαση για τις οποίες άλλωστε προβλέπεται διακριτή αντιµετώπιση.

  Εδώ το σχετικό ΦΕΚ