Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

€2 δις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του δημοσίου

2018-02-07

€2 δις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του δημοσίου

Σύμφωνα με τον υπουργό προωθείται η ενεργοποίηση μιας πρώτης σειράς ώριμων έργων σε κομβικούς τομείς όπως τα σχολεία, και τα νοσοκομεία. με χρηματοδότηση ανοιχτού δανείου της ΕΤΕπ ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ θα συσταθεί Α.Ε. του Δημοσίου που θα αναλάβει την οργάνωση και παρακολούθηση της συνολικής διαδικασίας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων έχει μείνει αρκετά πίσω παρά την ευρωπαϊκή απαίτηση από το 2014 για υποχρέωση ενεργειακής αναβάθμισης του 3% των δημοσίων κτιρίων σε ετήσια βάση και για σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας από 1η Ιανουαρίου 2019
 
Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που προτείνονται είναι η υποχρεωτική χρήση φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου, η υποχρεωτική σταδιακή εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων ή άλλων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, καθώς και η χρήση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού.