Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Μπαίνουν οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων στη Θεσ/νίκη

2018-01-30

Μπαίνουν οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων στη Θεσ/νίκη

 

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού €1,3 εκατ. εκ των οποίων το 75% των χρημάτων θα προέρχονται από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το υπόλοιπο 25% από τα ανταποδοτικά τέλη.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του δήμου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνο για την καθαριότητα, Θωμά Ψαρρά, οι διαδικασίες για την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων θα ξεκινήσουν πιθανότατα το φθινόπωρο. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υπόγειων κάδων, εφεδρικών κάδων για τα υπόγεια συστήματα και πύργους τροφοδοσίας, ειδικό όχημα με σύστημα πλύσης κάδων και γερανούς σε έξι απορριμματοφόρα οχήματα.

Τα συστήματα θα εγκατασταθούν από τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό, ο οποίος θα αναλάβει και τις απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης και αποκατάστασης. Η χωροθέτηση σχεδιάστηκε, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και οι σημαντικές οδικές αρτηρίες της πόλης.