Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανακαινίζεται το Eden Beach Resort στην Ανάβυσσο

2018-02-08

Ανακαινίζεται το Eden Beach Resort στην Ανάβυσσο

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Υφιστάμενου Κτηρίου Γ, Αναδιαρρυθμίσεις–Ανακαινίσεις Υφιστάμενων Κτιρίων Α & Β, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου και Λοιπά Έργα στον Χώρο του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος EDEN στην Ανάβυσσο Αττικής».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο συνολικός προϋπολογισμός τού έργου ανέρχεται στα 19.700.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης όλων των εργασιών και παράδοσης του έργου ορίστηκε η 15η Απριλίου 2019.