Τετάρτη
20 Ιουνίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μειώθηκαν 3,3 δισ. ευρώ τα κόκκινα ανοίγματα της Εθνικής

01 Σεπτεμβρίου 17 - RE+D magazine
Μειώθηκαν 3,3 δισ. ευρώ τα κόκκινα ανοίγματα της Εθνικής

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Στα… κόκκινα ανοίγματα και πώς αυτά θα μειωθούν επικεντρώνονται όλες οι τράπεζες, επομένως και η διοίκηση της Εθνικής.


Σύμφωνα με τα αποτελεσματα που ανακοινώθηκαν χθες, τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση το Β’ τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε €3,3 δισ. από το τέλος του 2015. Εξαιρουμένων των διαγραφών, ο ρυθμός δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώνεται σε -€1,5 δισ.

Εν τω μεταξύ, ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €73 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2017 από ζημιές €63 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2016, παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο η Εθνική Τράπεζα αντικατοπτρίζοντας, σύμφωνα με τη διοίκηση, τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (+34% σε ετήσια βάση σε €431 εκατ.), η οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την ανάκαμψη των οργανικών εσόδων (+19% σε ετήσια βάση). Αν λήφθεί υπόψη το κέρδος από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής ύψους €144 εκατ., τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας διαμορφώνονται σε €90 εκατ. στην Ελλάδα το Α’ εξάμηνο του 2017.

Αναλυτικά:

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €448 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2017 (+19% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+81% σε ετήσια βάση) και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-9% σε ετήσια βάση).
 
Στην Ελλάδα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 30 μ.β. σε ετήσια βάση ανερχόμενο σε 304 μ.β. το Α’ εξάμηνο του 2017, παρά τη μικρή υποχώρηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε €764 εκατ. (-2% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της δανειακής απομόχλευσης αντανακλώντας την αβεβαιότητα κατά το Α’ εξάμηνο στην εγχώρια αγορά.
 
Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση το Α’ εξάμηνο του 2017, οδηγώντας το δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα σε επίπεδα κάτω του 50%. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την επιτυχία του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016 και αφορούσε στο 10% περίπου του προσωπικού στην Ελλάδα.
 
Οι εγχώριες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αποκλιμακώθηκαν κατά 14% σε τριμηνιαία βάση σε €199 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017.
 
Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε οριακά θετικά επίπεδα το Α’ εξάμηνο του 2017, λαμβάνοντας υπόψη το κέρδος από την επικείμενη ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και την απομείωση της αξίας των Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka κατά €151 εκατ., ως αποτέλεσμα των σχετικών συμφωνιών πώλησής τους.
 
Οι εγχώριοι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 56% και 75%. Οι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 45% και 34% στην Ελλάδα.
 
Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-€52 εκατ.) το Β’ τρίμηνο του 2017.

    

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas