Τρίτη
18 Ιουνίου 2019
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μέρισμα €0,46 ανά μετοχή ενέκριναν οι μέτοχοι του ΟΤΕ

13 Ιουνίου 19 - RE+D magazine
Μέρισμα €0,46 ανά μετοχή ενέκριναν οι μέτοχοι του ΟΤΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Τη διανομή μερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η 67η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ.


Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Τετάρτη 10 Ιουλίου. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ, κατά πλειοψηφία, οι μέτοχοι αποφάσισαν επίσης: 

-Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018  και την απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

-Τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.   

-Τις αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του για τη χρήση 2018 και τον καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων για τη χρήση 2019.  

-Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2  και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2019 έως 31/12/2020, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. Επίσης, εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση ο κ. Eelco Blok, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 4 του Ν.3016/2002 & παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου.                        

Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει για πρώτη φορά ο κ. Eelco Blok. 

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas