18 Μαρτίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πουλάει κόκκινα δάνεια η Alpha Bank

01 Σεπτεμβρίου 17 - RE+D magazine
Πουλάει κόκκινα δάνεια η Alpha Bank

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

PROPRIUS

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

NAI Hellas

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

Solum Property Solutions

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

Eurobank Property Services

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Δημήτρης Ανδρίτσος

Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Property Services
Το α' εξάμηνο του 2017, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Alpha Bank ανήλθαν σε 118 εκατ.


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Alpha Bank, ο σχηματισμός "κόκκινων" δανείων στις μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκλιμακωθεί προς το τέλος του έτους, ίσως όχι στο γ΄ τρίμηνο. Στα δάνεια λιανικής παρατηρείται ακόμη υψηλός ρυθμός redefault, καθώς δεν έχουν τεθεί ακόμη δυνατότητες, όπως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, στην πράξη. Αναφορικά με την πρόοδο στη διαχείριση "κόκκινων" δανείων, η διοίκηση της Alpha Bank ανέφερε ότι υπάρχουν θετικά δείγματα τόσο από τη συνεργασία με τη Cepal για τα δάνεια λιανικής, όσο και από τη συνεργασία με την Pillarstone για τα επιχειρηματικά δάνεια. Όπως αναφέρθηκε στην πλατφόρμα της Pillarstone, η Τράπεζα θα μεταφέρει 3 – 4 περιπτώσεις μέχρι τα τέλη του έτους, ενώ στη Cepal, έχουν μεταφερθεί δάνεια 500 εκατ. ευρώ, με προοπτική να μεταφερθεί τους επόμενους μήνες άλλο 1,5 δισ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ το 2018.

Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 49,6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου.

 «Το πρώτο εξάμηνο του 2017, η Alpha Βank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα διατηρώντας υψηλή τη λειτουργική της κερδοφορία παρά την απομόχλευση του ισολογισμού», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος κ. Ματζούνης.

«Η χρηματοδοτική μας βάση βελτιώθηκε σημαντικά με την περαιτέρω μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ συνεχίσθηκε η ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσεως, με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, να αυξηθεί στο 17,8%. Επιπλέον, επιτύχαμε τον τεθέντα στόχο μειώσεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων σύμφωνα με το επιχειρησιακό μας σχέδιο.

To οικονομικό περιβάλλον ενισχύθηκε από ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό έτος για τον τουρισμό καθώς και από την επιτυχή έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τον Ιούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, επικεντρωνόμεθα στην περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως και στην εφαρμογή του σχεδίου μας για μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας κερδίζει έδαφος».

Tο Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 2,3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 493,6 εκατ., επηρεασμένο θετικά από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και το όφελος του μεγαλύτερου ημερολογιακού τριμήνου.

- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 85,8 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2017, αυξημένα κατά 13,3%, επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των προμηθειών χορηγήσεων κυρίως λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης σε χρηματοδότηση έργων (project financing) και από τη βελτίωση των συνθηκών αγοράς.

- Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε 534,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2017, μειωμένα κατά 1,4% σε ετήσια βάση, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του Δικτύου. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 46,2% το α΄ εξάμηνο 2017 έναντι 47,8% πέρυσι.

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το β΄ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε 216,6 εκατ. έναντι 246,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και αντιστοιχούν σε 146 μονάδες βάσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, έναντι 164 μονάδων βάσεως το προηγούμενο τρίμηνο.

- Κέρδη μετά από Φόρους 49,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2017, συμπεριλαμβανομένων ζημιών μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 68,5 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της ανακυκλώσεως στα αποτελέσματα του αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών, μετά την ολοκλήρωση της πωλήσεως της θυγατρικής μας στη Σερβία.

Βασικά σημεία

- Απομόχλευση Ενεργητικού κατά 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμόρφωσή του σε 62,7 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως των υπολοίπων δανείων κατά 0,4 δισ. και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 0,3 δισ.

- Τα υπόλοιπα καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 33,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 27,9 δισ., μειωμένα κατά 0,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω συμμετοχής σε μεγάλη χρηματοδότηση έργου (project finance). Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν το σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά Ευρώ 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 2 δισ. το β΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε 15 δισ., ως αποτέλεσμα των αυξημένων διατραπεζικών συναλλαγών (repos), της περαιτέρω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και των εισροών καταθέσεων στις θυγατρικές στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Στο τέλος Ιουνίου 2017, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 11,4 δισ., μειωμένη κατά 0,8 δισ., ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε κατά 1,2 δισ., σε 3,6 δισ.

- Το β΄ τρίμηνο 2017, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 717 εκατ., μετά από διαγραφές. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 37,6% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 69%. Αντιστοίχως, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 505 εκατ. μετά από διαγραφές, κατά το β΄ τρίμηνο 2017. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 53,7%, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 48%.

- Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 15,3 δισ. και αντιστοιχούν στο 25,9% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

    

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017
Internet Business Hellas