26 Ιανουαρίου 2020
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ
Πανεπιστημίου 57, 10678 Αθήνα
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ
+30 210 59 09 545

http://daskalakisassociates.com/
info@daskalakisassociates.com

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ


Η «ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» είναι εταιρία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην ακίνητη περιουσία η οποία έχει στόχο την παροχή ολοκληρωμένων tailor-made υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων ακινήτων.  
 
Η εταιρία με την παρούσα μορφή ιδρύθηκε το 2018, ως συνέχεια της ΔSTUDIO Ε.Π.Ε. η οποία είχε ως σκοπό την Μελέτη – Κατασκευή και Επίβλεψη πάσης φύσεως οικοδομικών έργων με έτος ίδρυσης το 1986.

Συνοπτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

1.     Υπηρεσίες Μηχανικών

 • Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή κτιριακών έργων
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Άδειες Λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
 • Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες
 • Τοπογραφικές Αποτυπώσεις & Επιμετρήσεις
 • Τεχνικός Έλεγχος ακινήτων
 
2.     Εκτιμήσεις Ακινήτων & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
(Μητρώο Πιστοποιημένων εκτιμητών Υπ. Οικ Α.Μ. 53)
 
 • Εκτιμήσεις Μεμονωμένων ακινήτων (οικιστικά – επαγγελματικά)
 • Εκτιμήσεις ακινήτων – επιχειρήσεων (ξενοδοχεία – νοσοκομεία- πρατήρια υγρών καυσίμων κ.α.)
 • Εκτιμήσεις ακινήτων για δικαστικούς σκοπούς
 • Εκτιμήσεις ακινήτων για Ελληνικά ή Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Εκτιμήσεις ακινήτων – εξασφαλίσεων σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL’s)
 • Έρευνες Αγοράς
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Development Valuations
 • Εκτιμήσεις Μισθωτικών Αξιών
 • Επαναδιαπραγματεύσεις Μισθωμάτων
 
3.     Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων & Συναλλαγών

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Αξιολόγηση – προώθηση – διαπραγμάτευση – διαχείριση ακινήτων)
 • Μεσιτικές υπηρεσίες μεμονωμένων ακινήτων
   
 Στόχος μας είναι η διαρκής εξέλιξη της εταιρίας μας με γνώμονα την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών γύρω ακίνητη περιουσία. Για τον λόγο αυτό, εξελίσσουμε κάθε τομέα υπηρεσιών μας ξεχωριστά, δίνοντας βάρος στην σωστή και διαρκή εκπαίδευση των συνεργατών μας αλλά και υποστήριξη  των εργασιών με σωστή υποδομή και συστήματα διαχείρισης & ποιοτικού ελέγχου εργασιών. 

Γιάννης Δασκαλάκης

Δ/νων εταίρος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas