Πέμπτη
04 Ιουνίου 2020
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Antulio Richetta

Διευθυντής
IBI Group
Antulio Richetta


Ο Antulio ειδικεύεται στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) στην Τεχνολογία της Πληροφορίας, τα Συστήματα Συνδυασμένων Μεταφορών, την Ανάλυση  Συστημάτων Μεταφορών και τα Συστήματα Έξυπνης Κινητικότητας. Είναι Διευθυντής της IBI Group με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων που αφορούν την Έξυπνη Κινητικότητα και την Τεχνολογία με ιδιαίτερη εμπειρία στον προσδιορισμό των αναγκών, την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής συστήματος, την αξιολόγηση της τεχνολογίας, την εκτίμηση κόστους, την θεσμική ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων. Ο Antulio είναι σήμερα επικεφαλής στους τομείς των Συστημάτων και των Μεταφορών της IBI Group που αφορούν τον σχεδιασμό και την μελέτη Λύσεων Έξυπνης Κινητικότητας για τις Πόλεις. Τα κύρια ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογιών αιχμής για την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων αστικής κινητικότητας για την ανάπτυξη «εξυπνότερων» πόλεων.

WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas