Τρίτη
17 Ιουλίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αγορά λιανικής και αποθηκευτικοί χώροι-Τάσεις και προοπτικές

30 Απριλίου 09 | Λευτέρης Σικαλίδης
Λευτέρης Σικαλίδης

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΤΑΔ A.E.

Eταιρεία του Δημοσίου - ΕΛΛΑΔΑ

Pepper Hellas

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

Eurobank Property Services

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

Developer - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ

Επενδυτική - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Γιάννης Διαμαντόπουλος

Πρόεδρος ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ

Δημήτρης Ανδρίτσος

Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Property Services

Μετά από τις πρόσφατες ανεξάρτητες μελέτες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αρκετά άρθρα στον ημερήσιο τύπο για τη μείωση της διακίνησης των προϊόντων λιανικής, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα σχετικά με την προβολή της επερχόμενης κρίσης στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων. Η κατεύθυνση, το βάθος και η εξάρτηση από αλληλοσυμπληρούμενους παράγοντες, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που απασχολούν τα στελέχη των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, τους ιδιοκτήτες και τα στελέχη της συμπληρωματικής και υποστηρικτικής αγοράς (εταιρείες ανάπτυξης, κατασκευαστικός κλάδος, κτλ).

Μετά από τις πρόσφατες ανεξάρτητες μελέτες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αρκετά άρθρα στον ημερήσιο τύπο για τη μείωση της διακίνησης των προϊόντων λιανικής, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα σχετικά με την προβολή της επερχόμενης κρίσης στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων. Η κατεύθυνση, το βάθος και η εξάρτηση από αλληλοσυμπληρούμενους παράγοντες, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που απασχολούν τα στελέχη των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, τους ιδιοκτήτες και τα στελέχη της συμπληρωματικής και υποστηρικτικής αγοράς (εταιρείες ανάπτυξης, κατασκευαστικός κλάδος, κτλ).

Με βάση τα παραπάνω, μια λογική ακολουθία απόψεων και συμπερασμάτων αναφέρει ότι «... η μείωση στην αγορά και κατανάλωση ειδών λιανικής οδηγεί ή θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης σε αποθηκευτικούς χώρους και αναπόφευκτα σε μείωση τιμών γης και εγκαταστάσεων». Τι πραγματικά συμβαίνει;

Η έλλειψη επίσημης καταγραφής επαρκών δεδομένων, πολλές φορές μας οδηγεί σε συμπεράσματα που δεν λαμβάνον υπόψη θεμελειώδεις έννοιες μιας εξειδικευμένης υποαγοράς ακινήτων, όπως αυτή των αποθηκευτικών χώρων λιανικής ή των διακομιστικών κέντρων αγαθών-τελικών προϊόντων. Επίσης, η μη ολοκληρωμένη αίσθηση και γνώση της επιχειρηματικής πρακτικής δεν μπορεί να οδηγήσει επιμέρους κύκλους της αγοράς σε ασφαλή συμπεράσματα αφού αυτοί γίνονται δέκτες του αποτελέσματος, μην έχοντας πρόσβαση στις γενεσιουργές αιτίες.

Πέρα από το γεγονός ότι οι απλουστευμένες γενικεύσεις οδηγούν πολλές φορές σε λάθος συμπεράσματα και ιδιαίτερα σε περιόδους επιχειρηματικού προβληματισμού, η παραπάνω ακολουθία θα είχε λογική βάση εάν αναφερόταν σε ώριμες αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Πολλοί συγγραφείς και στελέχη της αγοράς του εξωτερικού μπορούν να επικαλεστούν και να υποστηρίξουν την παραπάνω άποψη αφού σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Μ. Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία, παρατηρείται μείωση σε ζητήσεις αποθηκευτικών χώρων της τάξης του 30%. Όμως η σημαντική διαφορά με την τοπική αγορά που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας έγκειται στην ποιότητα και ποσότητα των παρεχόμενων ή διαθέσιμων χώρων καθώς και στην τεχνογνωσία ανάπτυξης και κατασκευής ικανοποιητικών αποθηκευτικών χώρων λιανεμπορίου.

Η γενική οικονομική συγκυρία συνέπεσε με τη γενικότερη προσπάθεια της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων στην Ελλάδα να βαδίσουν στα χνάρια ώριμων αντίστοιχων αγορών του εξωτερικού. Η θεμελιώδης σχέση προσφοράς και ζήτησης όμως δεν είναι ανεξάρτητη από την ποιότητα και την ποσότητα των διαθέσιμων επιφανειών σε γη και εγκαταστάσεις. Ενώ με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων προς μίσθωση, η προσφορά αυξάνεται, εντούτοις υπάρχει αντίστοιχα δυσανάλογα αυξανόμενη ζήτηση ικανοποιητικών επιφανειών. Έτσι, η έλλειψη επαρκών υποδομών των κτιρίων και κατάλληλου προϊόντος αποθηκευτικών χώρων στην αγορά δεν αφήνει πολλά περιθώρια για τέτοιου είδους σκέψεις.

Η αγορά των αποθηκευτικών χώρων περιλαμβάνει εξειδικευμένα ακίνητα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκάστοτε χρηστών. Οι ανάγκες αυτές μεταβάλλονται για να ικανοποιήσουν τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων που τους χρησιμοποιούν. Η προσπάθεια λοιπόν, μετατροπής άλλων παρεμφερών ακινήτων, όπως είναι οι χώροι βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής, σε χώρους αποθηκευτικών χρήσεων, προσθέτει σύγχυση στην αγορά αποθηκευτικών χώρων, αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν λαμβάνει υπόψη όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αποτελεσματική τους απορρόφηση από την αγορά.

Θα ήταν παρακινδυνευμένο να γενικεύσουμε την αδυναμία της υπάρχουσας προσφοράς να καλύψει επαρκώς τη ζήτηση (matching) εκτός περιφέρειας Αττικής. Με το 40% περίπου της κατανομής πληθυσμού και το 65% της αγοραστικής δύναμης και καταναλωτικής δαπάνης της χώρας, είναι κατανοητό ότι ο συγκεκριμένος νομός καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της ζήτησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας βρίθουν από ικανοποιητικές επιλογές. Οι τοπικές ανάγκες είναι χαρακτηριστικά μικρότερες και καλύπτονται σχετικά εύκολα.

Ακόμη και με τα συγκεκριμένα δεδομένα όμως, υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και ας φαίνεται οξύμωρο. Είναι η πρώτη φορά που η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν λειτουργεί ως τροχοπέδη στην προσαρμογή της στις διεθνείς συνθήκες αφού μας δίνεται η μοναδική ευκαιρία να προσαρμοστούμε καλύτερα στην επερχόμενη κρίση της τοπικής αγοράς. Τα οφέλη μιας επιχείρησης προέρχονται από τον ορθό επιχειρηματικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίησή του και όχι ακολουθώντας τις συγκυρίες της αγοράς. Η επιχειρηματικότητα υποβοηθιέται από τη συγκυρία, δε βασίζεται πάνω της ενώ η προνοητικότητα οφείλει να είναι βασικό χαρακτηριστικό μιας επιχείρησης που πιστεύει στη βιωσιμότητά της.

Από την άλλη μεριά, οι τιμές προσφερόμενων χώρων οφείλουν και τελικά θα εξορθολογιστούν, έτσι ώστε να μην περιλαμβάνουν την προσδοκία και την προεξόφληση μελλοντικής προστιθέμενης αξίας, αφού οι τιμές βάσης πέφτουν σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να θεωρούν πλέον την ιδιοκτησία τους αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης, αφού η προοπτική γενικευμένης ταχείας ανάπτυξης δεν είναι προς το παρόν δυνατή. Μην ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη έχει ως αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της την οικονομική σταθερότητα και σύνεση.

Εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να γίνονται αποδέκτες και να καταγράφουν τέτοιες τάσεις και να παρέχουν αξιόπιστες λύσεις, αφού διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία της τοπικής και διεθνούς αγοράς με πραγματικά δεδομένα μέσα από τη συστηματική ενασχόληση και συνεργασία με εταιρείες που διαθέτουν τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες σε αποθηκευτικούς χώρους.

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas