Τρίτη
16 Οκτωβρίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αίτημα από την J&P ΑΒΑΞ για squeeze-out των μετοχών της ΑΘΗΝΑ

05 Απριλίου 18 - RE+D magazine
Αίτημα από την J&P ΑΒΑΞ για squeeze-out των μετοχών της ΑΘΗΝΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Pepper Hellas

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ

Επενδυτική - ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε

Oργανισμός - ΕΛΛΑΔΑ

IBI Group

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Antulio Richetta

Διευθυντής IBI Group
Η J&P-ABAΞ υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out), των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.

 

Όπως αναφέρεται στην αίτηση, μετά i) την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών στο πλαίσιο της από 13.11.2017 προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η J&P-ABAΞ και ii) τις αγορές μετοχών στις οποίες προέβη στα πλαίσια άσκησης του δικαιώματος εξόδου (sell-out) από τους μετόχους της ΑΘΗΝΑ και σύμφωνα με επιστολή της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ATHEXCSD)» την 05.04.2018, η J&P-ABAΞ κατέχει συνολικά 112.682.826 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,310% περίπου του συνολικού αριθμού μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΘΗΝΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η J&P-ABAΞ, με την αίτησή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτείται την έγκριση άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της ΑΘΗΝΑ τις οποίες δεν κατέχει, ήτοι συνολικά 782.464 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 0,690% περίπου επί του συνολικού αριθμού μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΘΗΝΑ, προσφέροντας αντάλλαγμα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των 0,700 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.
 
Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Νόμου και την υπ' αριθμ. 1/644/22.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas