Πέμπτη
24 Μαΐου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βελτίωση του τζίρου για την Ελαστρον το α' εξάμηνο

28 Σεπτεμβρίου 17 - RE+D magazine
Βελτίωση του τζίρου για την Ελαστρον το α' εξάμηνο

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

NAI Hellas

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του ομίλου «Έλαστρον ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα» κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε στα 42,4 εκατ. ευρώ από 36,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.

 

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 6,8 εκατ. ευρώ ή 16,1% επί των πωλήσεων, έναντι 5,5 εκατ. ευρώ ή 15,0% επί των πωλήσεων, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 1,0 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 26% και διαμορφώθηκε στα 41,7 εκατ. ευρώ, έναντι 33 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος βελτιώθηκε αισθητά και ανήλθε στα 6,4 εκατ. ευρώ ή 15,4% επί των πωλήσεων, έναντι 4,7 εκατ. ευρώ ή 14,4% επί των πωλήσεων, το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διπλασιάστηκαν και ανήλθαν στα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,003 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η ανωτέρω βελτίωση του κύκλου εργασιών αντανακλά, κατά κύριο λόγο, τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών των χαλυβουργικών προϊόντων, που ανήλθε στο 30% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου, την ενσωμάτωση ήδη από το 2016 της δραστηριότητας της εταιρείας Corus Καλπίνης Σίμος, μετά την απορρόφησή της από τη μητρική εταιρεία, τη διατήρηση των τιμών πώλησης σε υψηλά επίπεδα στο μεγαλύτερο μέρος του εξαμήνου, καθώς και τη στοχευμένη είσοδο σε νέες αγορές.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο κερδοφορίας, η έως σήμερα συγκέντρωση των δραστηριοτήτων του χαλυβουργικού τομέα, μέσω συγχωνεύσεων και συστέγασης δραστηριοτήτων, συνέβαλε στον περιορισμό του κόστους παραγωγής και, ως εκ τούτου, στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Τονίζεται ότι έκτακτο κέρδος ποσού 852.000 ευρώ από την εξαγορά συμμετοχής 50% σε συνδεδεμένη εταιρεία είχε ενισχύσει τα αποτελέσματα του περυσινού εξαμήνου και, ως εκ τούτου, εμφανίζονται βελτιωμένα συγκριτικά με αυτά του τρέχοντος εξαμήνου.

Από την έναρξη του έτους, επίσης, η δραστηριότητα του αγροτικού τομέα του ομίλου ενσωματώνεται, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, έναντι ολικής ενοποίησης πέρυσι, σε συνέχεια της συγχώνευσης των εταιρειών ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ και ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ. Εξαιρουμένων των ως άνω διαφοροποιήσεων, τα αποτελέσματα του τρέχοντος εξαμήνου θα διαμορφώνονταν σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με αυτά του περυσινού εξαμήνου.

Έχοντας ήδη διανύσει το 3ο τρίμηνο του έτους, η υλοποίηση των στόχων του ομίλου συνεχίζεται, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια περαιτέρω διείσδυσης σε υπάρχουσες και σε νέες αγορές του εξωτερικού, με στόχο την αύξηση του ποσοστού των εξαγωγών. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη την εξυγίανση που έχει ήδη συντελεστεί, ως έναν βαθμό, στην ελληνική αγορά, αξιολογούνται εκ νέου κλάδοι, αλλά και πελάτες, οι οποίοι δυνητικά θα είχαν τη δυνατότητα να απορροφήσουν μεγαλύτερο της υφιστάμενης υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναμικότητας χαλυβουργικών ειδών του ομίλου.

Παράλληλα, υλοποιείται ο στόχος της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων και, στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ολοκληρώθηκε, στις αρχές του 3ου τριμήνου, η εξαγορά της συμμετοχής της Τata Steel στην εταιρεία ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕ. Τέλος, συνεχίζεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, με στόχο την είσοδο σε νέες αγορές.

Όσον αφορά την πορεία των αποτελεσμάτων του ομίλου για το υπόλοιπο του έτους, ασφαλείς προβλέψεις είναι δύσκολο να γίνουν. Η κάμψη των τιμών πώλησης χαλυβουργικών προϊόντων, η οποία παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου, οδηγούμενη, κυρίως, από τις διεθνείς τιμές του χάλυβα, έχει ήδη εξομαλυνθεί, ενώ υπάρχουν αυξητικές τάσεις. Αντιθέτως, η ζήτηση προϊόντων χάλυβα, αν και βελτιωμένη, εξακολουθεί να κινείται σημαντικά χαμηλότερα της παραγωγικής δυναμικότητας του ομίλου. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις εν εξελίξει πολιτικοοικονομικές συνθήκες στην ελληνική αγορά, αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία των αποτελεσμάτων στο υπόλοιπο του έτους».

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017
Internet Business Hellas