Τετάρτη
19 Σεπτεμβρίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η αεροπορική ζήτηση πρόδρομος των αφίξεων

26 Σεπτεμβρίου 14 | Άρης Ίκκος
Άρης Ίκκος

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Pepper Hellas

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

Α&Μ Αrchitects| Engineers| Project Managers

Κατασκευαστική - ΕΛΛΑΔΑ

IBI Group

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΔ A.E.

Eταιρεία του Δημοσίου - ΕΛΛΑΔΑ

Zeus

Fund - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Antulio Richetta

Διευθυντής IBI Group
Είναι γνωστό ότι περίπου 70% του συνόλου του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα έρχεται στην χώρα αεροπορικώς. Μάλιστα σε πολλά νησιά το ποσοστό αυτό μπορεί να υπερβεί και το 90%.

 

Συνεπώς, οι αεροπορικές συνδέσεις είναι οι βασικές “αρτηρίες” του ελληνικού τουρισμού και ο προγραμματισμός τους μπορεί να αποτελέσει έναν πρόδρομο δείκτη της αναμενόμενης τουριστικής κίνησης στην χώρα. Ο συγκεκριμένος δείκτης μπορεί εν δυνάμει να χρησιμοποιηθεί για την λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο τουριστικής πολιτικής (εθνικής και περιφερειακής) όσο και σε επίπεδο επιχείρησης για την προσέγγιση και προσέλκυση συγκεκριμένων αγορών και την έγκαιρη αντιμετώπιση επερχόμενων μεταβολών στην αγορά.

Το παρόν άρθρο βασίζεται σε πρωτογενή στοιχεία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ), από την οποία υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια προσγείωσης οι αεροπορικές εταιρείες για τα περισσότερα αεροδρόμια της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια πτήση. Μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, η ΕΑΣΠ καταλήγει σε ένα πρόγραμμα για την επερχόμενη θερινή περίοδο τον μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου.
 
Αν και το αρχικό αυτό πρόγραμμα υπόκειται σε πολλές αλλαγές, καθώς πτήσεις ακυρώνονται ή προστίθενται, μπορεί να αποτελέσει έναν πρόδρομο δείκτη του ενδιαφέροντος που υπάρχει για εισερχόμενο τουρισμό προς την Ελλάδα, από τους ενδιάμεσους (intermediaries) και διευκολυντές (facilitators) του εισερχόμενου ελληνικού τουρισμού, δηλαδή τους tour operators και τις αεροπορικές εταιρείες. 
 
 
Δείκτης ζήτησης για τον τουρισμό
 
Συνεπώς το ανωτέρω πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης ζήτησης για τον εισερχόμενο τουρισμό, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρηματίες ιδιαίτερα χρήσιμα δεδομένα ανά αεροδρόμιο-προορισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή των αεροδρομίων έγινε με τα εξής δύο κριτήρια: 1) τη διαθεσιμότητα στοιχείων από την ΕΑΣΠ και β) τη σχετική σημασία τους για τον ελληνικό τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο συμπεριλήφθηκαν τα παρακάτω αεροδρόμια: Θεσσαλονίκης, Μυκόνου, Καλαμάτας, Καβάλας, Σαντορίνης, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρόδου, Κω, Αράξου, Χανίων, Σάμου, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου και Σκιάθου. Παρατηρεί κανείς ότι στα αεροδρόμια αυτά δεν περιλαμβάνεται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και ως εκ τούτου τα συμπεράσματα του άρθρου αφορούν κατ’ εξοχήν την ζήτηση για προορισμούς «ήλιου και θάλασσας».
 
Κίνηση από το εξωτερικό
 
Είναι φανερό ότι για το 2014 παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στον προγραμματισμό των αναμενόμενων θέσεων από το εξωτερικό από 12.973.608 σε 15.962.346, δηλαδή μια αύξηση περίπου 3 εκατ. θέσεων ή 23%. Την ίδια χρονιά ο προγραμματισμός θέσεων σε τακτικές πτήσεις από το εξωτερικό παρουσιάζει μια θεαματική αύξηση, ως αποτέλεσμα της οποίας οι θέσεις στις τακτικές πτήσεις εξωτερικού να αναμένεται να είναι περισσότερες από αυτές των τσάρτερ. Επιπλέον, μεταξύ 2004 και 2009, παρατηρεί κανείς την σημαντική απώλεια θέσεων στην εσωτερική αγορά που όμως υπεραντισταθμίζεται από την αύξηση θέσεων εξωτερικού, δηλώνοντας μια σαφή μεταστροφή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε μεγαλύτερη εξωστρέφεια.
 
Τα συμπεράσματα
 
Λαμβάνοντας υπόψη την αρχική ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων της ΕΑΣΠ σχετικά με τον προγραμματισμό πτήσεων και υιοθετώντας τις εξής τέσσερις υποθέσεις: α) η κάλυψη των θέσεων προς τα περιφερειακά αεροδρόμια θα διατηρηθεί στα επίπεδα του 2013, β) τα όρια του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου θα διατηρηθούν στα επίπεδα του 2013 γ) η Αθήνα θα δεχτεί 750.000 επιπλέον αφίξεις και δ) οι οδικές και λοιπές αφίξεις μη κατοίκων Αυγούστου θα διατηρηθούν στα επίπεδα του 2013, μπορεί να αναπροσαρμοστεί ο στόχος του ΣΕΤΕ για τις αφίξεις εξωτερικού (πλην κρουαζιέρας) για το 2014 από τα 18,5 εκατ. στα 19 εκατομμύρια. Με άλλα λόγια, συνεκτιμώντας τον προγραμματισμό των θέσεων, ο ΣΕΤΕ μπορεί με μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας να υπολογίζει την αναμενόμενη εισερχόμενη κίνηση στις αρχές κάθε έτους.
 
Ακόμα, αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή του μίγματος θέσεων με την θεαματική αύξηση του μεριδίου αγοράς των θέσεων σε τακτικές πτήσεις, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστά. Η μεταβολή αυτή διαφοροποιεί το μίγμα διανομής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, δίνοντας την δυνατότητα για διαμόρφωση πιο σύνθετης εμπορικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό ή επιχειρηματικό επίπεδο. Επίσης, από την ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων της ΕΑΣΠ εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για αποφάσεις που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις τουριστικών συμφερόντων, όσο και για αποφάσεις σχετικές με την χάραξη τουριστικής πολιτικής.
 
Για παράδειγμα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που μελετούν τις μεταβολές στις πτήσεις εξωτερικού μπορούν να εντοπίσουν με μεγαλύτερη ευκολία τις χώρες και πόλεις πηγές της εισερχόμενης ζήτησης. Συνεπώς, μπορούν να εφαρμόσουν πιο στοχευμένες τακτικές μάρκετινγκ, βελτιώνοντας έτσι τον δείκτη κόστους-απόδοσης των ενεργειών τους. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για τις ενέργειες μάρκετινγκ των περιφερειών.
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην παρούσα ανάλυση παρουσιάστηκε μέρος μόνο των ευρημάτων. Ανάλογα με τα ερωτήματα που θέτει και τις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει η εκάστοτε διευθυντική ομάδα, υπάρχει η δυνατότητα άντλησης επιπλέον πληροφόρησης. Για παράδειγμα, από την ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων, μπορεί να διαπιστώσει κανείς τις αφίξεις στους διάφορους προορισμούς ανά ημέρα και ανά τρίωρο και να προγραμματίσει τη λειτουργία της επιχείρησης.
 
Τουριστική πολιτική
 
Το σημαντικότερο, όμως, συμπέρασμα της παρούσας ανάλυσης αφορά στην χάραξη της τουριστικής πολιτικής. Ο ΣΕΤΕ κατά την διάρκεια του 12ου Συνεδρίου του (Οκτώβριος 2013) παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης: «Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021». Στην συγκεκριμένη μελέτη προβλεπόταν ότι τα επόμενα 8-10 χρόνια ο Τουρισμός θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας με τους διεθνείς επισκέπτες να φθάνουν τα 22-24 εκατομμύρια.
 
Παράλληλα, στη ίδια μελέτη επισημάνθηκε ότι, για την περίοδο 2014-2020, θα χρειαστεί αύξηση των μέσων ετήσιων επενδύσεων, σημαντικό μέρος των οποίων αφορά στην στοχευμένη αναβάθμιση καταλυμάτων.
Συγκρίνοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από την παρούσα ανάλυση με τους στόχους της μελέτης, ο ΣΕΤΕ προβλέπει ότι η ανάπτυξη του τουρισμού κινείται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.
 
Συνεπώς, προκειμένου η ελληνική οικονομία να καρπωθεί τα μέγιστα από την συγκεκριμένη δυναμική, θα πρέπει η τουριστική πολιτική γενικά, και ειδικά η πολιτική των απαιτούμενων επενδύσεων στον τουρισμό, να λάβουν εμπροσθοβαρή χαρακτήρα.

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas