Τετάρτη
17 Οκτωβρίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πρεμιέρα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

29 Νοεμβρίου 17 - RE+D magazine
Πρεμιέρα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΤΑΔ A.E.

Eταιρεία του Δημοσίου - ΕΛΛΑΔΑ

IBI Group

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

Savills

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

Solum Property Solutions

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Antulio Richetta

Διευθυντής IBI Group
Ξεκινά την λειτουργία της σήμερα Τετάρτη (29/11/2017) η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους πλειστηριασμούς ακινήτων
 
 
Από την ηλεκτρονική πλατφόρμα eauction βγαίνουν, σε πρώτη φάση, δέκα ακίνητα, που είναι τα εξής:
 
Μεζονέτα 320 τμ. η οποία ανήκει σε συγκρότημα κατοικιών, το οποίο έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, επιφανείας 1.231,16 τ.μ., στην περιοχή του Κοκκιναρά στην Κηφισά. Η μεζονέτα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και α όροφο, που συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και ανελκυστήρα Τιμή πρώτης προσφοράς:  €698.915

Δύο θέσεις υπόγειου πάρκινγκ στον ίδιο χώρο με τιμή πρώτης προσφοράς 10.000 ευρώ η καθεμία. 

Πέντε θέσεις στάθμευσης σε υπόγειο πάρκινγκ στα Βριλήσσια με τιμή πρώτης προσφοράς τις 9.500 ευρώ το καθένα και συνολική τιμή προσφοράς τα 47.500 ευρώ. Τα ακίνητα αυτά πλειστηριάζονται ταυτόχρονα, την ίδια ημέρα και ώρα, με διαφορετική τιμή 1ης προσφοράς και ιδιαίτερη για κάθε ακίνητο κατακύρωση.
 
Στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς μπορούν να συμμετάσχουν μόνον όσοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα και έχουν καταθέσει την απαιτούμενη εγγύηση, που ισούται με το 30% της πρώτης προσφοράς, δηλαδή της τιμής που θέτει ως κατώφλι ο επισπεύδων για το ακίνητο που πλειστηριάζεται.
 
Σύμφωνα με την σχετική υπουρική απόφαση ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός  διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση και ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό, ενώ αρμόδιο να επιλύσει κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά τη διενέργειά του είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου. Ο συμβολαιογράφος ως υπάλληλος του πλειστηριασμού, για να πιστοποιηθεί, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της οικείας ιστοσελίδας, αίτηση εγγραφής δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, αριθμό μητρώου, email κ.λπ.), ενώ ακολουθεί η ταυτοποίησή του μέσω των διαπιστευτηρίων που τηρούνται στο TAXISNET και εγκρίνεται η εγγραφή του στα συστήματα.
 
Ανάλογη διαδικασία ακολουθούν οι υποψήφιοι πλειοδότες, που υποβάλλουν τα αντίστοιχα στοιχεία ηλεκτρονικά, δηλώνοντας ότι αποδέχονται τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των συστημάτων και προσωπικών δεδομένων.
 
Αντίστοιχα πιστοποιείται και ο οφειλέτης-παρατηρητής του πλειστηριασμού, που 5 μέρες πριν από τη διεξαγωγή, μπορεί να ορίσει τη σειρά με την οποία θα εκπλειστηριάζονται τα κατασχεμένα.

Κάθε πολίτης μπορεί να επισκέπτεται χωρίς ειδικές διαδικασίες, αποκλειστικά και μόνο τον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο των ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ο συμβολαιογράφος αναρτά στην ιστοσελίδα των ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού, με τα προσωπικά στοιχεία του και επικοινωνίας του, συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία διεξαγωγής, την τιμή πρώτης προσφοράς, το ποσό εγγύησης, τον υπερσύνδεσμο (προς την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) όπου έχει αναρτηθεί η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, ενώ μπορεί να προσαρτά και φωτογραφίες του αντικειμένου που εκπλειστηριάζεται αλλά και κάθε σχετικό έγγραφο που κατέχει.
 
 
Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι ως υποψήφιοι πλειοδότες στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. 
 
Ο εγγεγραμμένος στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. υποψήφιος πλειοδότης που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό επιλέγει στην οικεία ιστοσελίδα τον κωδικό αριθμό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που τον ενδιαφέρει και αποδεχόμενος τους «Όρους Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού» του κινητού – ακινήτου, δηλώνει τη συμμετοχή του, αφού προηγουμένως έχει καταβάλει την προβλεπόμενη εγγύηση
 
Η κατάθεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού.
 
Το τέλος χρήσης συστημάτων ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά υποψήφιο πλειοδότη και ανά πλειστηριασμό.
 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται μέσω των συστημάτων για τη συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Με τον ίδιο τρόπο ενημερώνονται εγκαίρως και οι υποψήφιοι πλειοδότες οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
 
Επιστροφή Εγγύησης

Αν υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατακύρωση ματαιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, η εγγύηση ή οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται από τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σε εκείνον που τις κατέβαλε 

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017 | Όροι Χρήσης
Internet Business Hellas