Δευτέρα
19 Μαρτίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Συμφωνία Εξυγίανσης με τις τράπεζες έκλεισε η Boxer

06 Σεπτεμβρίου 17 - RE+D magazine
Συμφωνία Εξυγίανσης με τις τράπεζες έκλεισε η Boxer

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

NAI Hellas

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΔ A.E.

Eταιρεία του Δημοσίου - ΕΛΛΑΔΑ

Eurobank Property Services

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

IBI Group

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

Α&Μ Αrchitects| Engineers| Project Managers

Κατασκευαστική - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Δημήτρης Ανδρίτσος

Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Property Services

Antulio Richetta

Διευθυντής IBI Group
Η «Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε.» υπέγραψε Συμφωνία Εξυγίανσης με τις τράπεζες «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «EUROBANK A.E.» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» και με την εταιρεία Κύπρου (Πειραιώς) Leasing που αποτελούν την πλειοψηφία των πιστωτών της.

 

Κατόπιν τούτου η εταιρεία κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για την επικύρωση της εν λόγω Συμφωνίας Εξυγίανσης. Με τη Συμφωνία Εξυγίανσης επιχειρείται  η εξυγίανση της Εταιρίας α) σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, που καλύπτει την περίοδο 2017-2029 και καταρτίστηκε από τον οικονομολόγο Δρ. Αλέξανδρο Παπαρσένο, με το οποίο συμφωνούν οι Συμβαλλόμενοι Πιστωτές, και β) στη βάση της Έκθεσης του Εμπειρογνώμονα/ Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Γεωργίου Πετρόπουλου της GRANT THORNTON Α.Ε.  

Η Εταιρία και οι Συμβαλλόμενοι Πιστωτές συμφώνησαν να ρυθμισθούν και αναδιαρθρωθούν οι  υποχρεώσεις της Εταιρίας στη βάση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών και χωρίς να περικόπτονται απαιτήσεις των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, οι συμβαλλόμενοι πιστωτές συμφώνησαν στην χορήγηση νέας χρηματοδότησης ύψους € 1,7 εκατ.

Η Εταιρία Φειδάς ΑΕ (βιομηχανική εταιρία παραγωγής και εμπορίας υποδημάτων και δερμάτινων  ειδών), παραμένει η μεγαλύτερη και μακροβιότερη εταιρία παραγωγής υποδημάτων  στην Ελλάδα. Λειτουργεί από το 1919 και κατασκευάζει τα υποδήματα με το brand name boxer. Σε ετήσια βάση, η μέγιστη  παραγωγική δυναμικότητά  της ανέρχεται σε  2 εκατ. ζεύγη δερματίνων υποδημάτων. Η Εταιρία έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, έχοντας καταβάλει την τελευταία 5ετία α) σε εργαζομένους ποσά άνω των €21 εκατ. β) σε ασφαλιστικά ταμεία και στο Δημόσιο ποσά της τάξεως των €6.5 εκατ. και €7.7 εκατ., αντίστοιχα, γ) σε προμηθευτές ποσά της τάξεως των €28 εκατ. Οι αγορές και επενδύσεις της στην Ελλάδα την τελευταία 10ετία προσήγγισαν τα  €130 εκατ.

Παρά τα δυνατά σημεία της, η Εταιρία δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει την κατακόρυφη πτώση της εγχώριας ζήτησης υποδημάτων, απόρροια κυρίως της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, μετά το 2010, η Εταιρία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας α) λόγω της μη  είσπραξης σημαντικού ποσού ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της, β) της υπέρμετρης επιβάρυνσής της από χρηματοοικονομικά έξοδα καθώς και γ) της αδυναμίας προσφυγής της στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μειώσει σημαντικά την παραγωγή της και, κατ’ επέκταση, τις πωλήσεις της  στην εγχώρια και διεθνή αγορά δερματίνων υποδημάτων. Οι ετήσιες πωλήσεις της μειώθηκαν από €30 εκατ. τη διετία 2008-2009 σε λιγότερο από €10 εκατ. τη διετία  2015-2016.

Η νέα στρατηγική της Εταιρίας, που περιέχεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο έχει υιοθετήσει και έχει αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόσει η Εταιρία και σ’ αυτό βασίζεται και η καταρτισθείσα με τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές Συμφωνία Εξυγίανσης, αποσκοπεί στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Εταιρίας με την ταυτόχρονη επίλυση των επιχειρησιακών της προβλημάτων και την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών της κινδύνων, που προέρχονται τόσο από την πλευρά της αγοράς (ζήτηση και προσφορά) του κλάδου υπόδησης, όσο και από την πλευρά του μικροοικονομικού και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης  θα επιδιώξει την μεταμόρφωση της εταιρίας σε σύγχρονη παραγωγική και εμπορική εταιρία, με  την εφαρμογή νέου σχεδίου πωλήσεων και μάρκετινγκ, την παραγωγή νέων προιόντων για όλες σχεδόν τις ηλικίες, την καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου των 400 καταστημάτων τρίτων, τη δημιουργία νέων εταιρικών καταστημάτων και  e-shop  και την προώθηση εκ νέου των  υποδημάτων ΦΕΙΔΑΣ στη διεθνή αγορά. Ειδικότερα, η νέα στρατηγική στοχεύει:

α) στην ανασυγκρότηση της Εταιρίας (νέα οργανωτική δομή και κατάλληλη στελέχωση), στην αύξηση της παραγωγής και την προσαρμογή του λειτουργικού της κόστους στα δεδομένα της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς του κλάδου υπόδησης, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της,

β) στον εμπλουτισμό των πωλήσεων, με νέα προϊόντα υπόδησης και τη διαφοροποίηση του τρόπου προώθησης και διάθεσης των προϊόντων, με σκοπό την αύξηση των εσόδων, τη βελτίωση της ρευστότητας και τη διασπορά των κινδύνων στις πωλήσεις της,

γ) στη δημιουργία κερδών προ φόρων και μετά φόρους, με σκοπό την ομαλή  αποπληρωμή των συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρίας προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τους λοιπούς πιστωτές, το Ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και, συνάμα, την επανεπένδυση μέρους των κερδών της, καθώς και

δ) στην εξωστρέφεια και διεθνοποίησή της.

Η καταρτισθείσα με τις τράπεζες συμφωνία εξυγίανσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την  ανάκαμψη και την πρόοδο της Εταιρίας.

Η Εταιρία ευχαριστεί τον οικονομολόγο Δρ. Αλέξανδρο Παπαρσένο και το Δικηγορικό Γραφείο «Τσιμπανούλης & Συνεργάτες» για την ενεργό και πολύτιμη συμμετοχή τους στο εγχείρημα, την Grant Thornton Α.Ε., πολύτιμο σύμβουλο στην πολύμηνη προσπάθεια, καθώς και τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και την εταιρία Περαιώς Leasing, για την εμπιστοσύνη και την διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν σε όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της προμνησθείσης Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017
Internet Business Hellas