Πέμπτη
19 Απριλίου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ανοιχτό διάλογο για διαφάνεια ζητά η ΕΚΤ

28 Μαρτίου 17 | Μάριο Ντράγκι
Μάριο Ντράγκι

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τονίζει τη δέσμευσή της για ανοιχτό διάλογο με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών.

 

Η ορθή συμπεριφορά και διακυβέρνηση είναι ουσιώδεις για την κατοχύρωση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Είναι καθήκον των ευρωπαϊκών οργάνων να ενισχύσουν περαιτέρω τη νομιμότητά τους ενδυναμώνοντας τη δημοκρατική λογοδοσία τους και καταδεικνύοντας ότι εκπληρώνουν τους στόχους οι οποίοι τους έχουν ανατεθεί.

Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω ότι η ΕΚΤ είναι και ήταν πάντοτε ανοιχτή σε έναν ισορροπημένο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων και με το ευρύ κοινό.

Η έκθεση αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε πρόσφατα η ΕΚΤ για την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών της που αφορούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα, στο πλαίσιο επίσης και των αρμοδιοτήτων που της ανατέθηκαν ως εποπτική αρχή από τα τέλη του 2014 και μετά. Η TI-EU επαινεί την ΕΚΤ για τα εξής:

• τη θέσπιση ενός σημαντικά ενισχυμένου Πλαισίου Δεοντολογίας,

• τη συγκρότηση Επιτροπής Δεοντολογίας υψηλού επιπέδου και μιας υπηρεσιακής μονάδας για θέματα δεοντολογίας και ορθής διακυβέρνησης,

• τη δημοσίευση αναφορών σχετικά με τις συζητήσεις για θέματα νομισματικής πολιτικής,

• τη δημοσίευση του προγράμματος δραστηριοτήτων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου,

• τη δημοσίευση της επιβεβαίωσης των κατευθυντήριων αρχών της Εκτελεστικής Επιτροπής για την εξωτερική επικοινωνία,

• τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στον ισολογισμό της ΕΚΤ και στις πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Η έκθεση ενθαρρύνει επίσης την ΕΚΤ να συνεχίσει τις προσπάθειές της όσον αφορά την επικοινωνία της με το ευρύ κοινό.

Ορισμένες συστάσεις που αναφέρονται στην έκθεση της TI-EU δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ ή δεν προβλέπονται στη Συνθήκη. Ορισμένα άλλα σημεία έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως η δημοσίευση αποφάσεων, γνωμών και συστάσεων καθώς και η παροχή πληροφοριών για συνεδριάσεις με εκπροσώπους συμφερόντων.

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017
Internet Business Hellas