20 Μαΐου 2018
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πως μπορεί να γίνει "παιχνιδάκι" η αγορά ακινήτου

25 Μαΐου 16 | Γιάννης Κλεώπας
Γιάννης Κλεώπας

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Βρέθηκε το ακίνητο των ονείρων σας στην Ελλάδα; Παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες πρακτικές πληροφορίες για όσους επιθυμούν να επενδύουν στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.

 

Η αγορά ακινήτου αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για κάθε υποψήφιο αγοραστή στην σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα. Η τελική επιλογή του κατάλληλου ακινήτου και η οριστικοποίηση της απόφασης να ολοκληρωθεί η αγορά του, φέρνει στην επιφάνεια ένα σύνολο ενεργειών προς διεκπεραίωση.

Υπάρχουν συγκεκριμένα απαραίτητα πρακτικά βήματα, τα οποία πρέπει να ακολουθούνται από τους αγοραστές. Αρχικά, είναι επιτακτική η ανάγκη επικοινωνίας του αγοραστή με ειδικευμένο δικηγόρο σε θέματα Δικαίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Δεδομένου ότι το προς αγορά ακίνητο  βρίσκεται εντός των συνόρων της χώρας η επιλογή δικηγόρου Ελληνικής καταγωγής θεωρείται απαραίτητη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα άτομα που κατοικούν σε χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της ΕΕ υπόκειντο σε ορισμένους περιορισμούς που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, εάν πρόκειται να προβούν στην αγορά ενός ακινήτου σε παραμεθόριες περιοχές. Η πρόσληψη ενός πολιτικού μηχανικού, ο οποίος θα ελέγξει το κτίριο και θα εξακριβώσει εάν έχουν τηρηθεί όλοι οι οικοδομικοί και πολεοδομικοί κανονισμοί, θεωρείτο εξίσου σημαντικό ζήτημα, έτσι ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα.
 
Εφόσον, έχουν όλα τα ζητήματα διευκρινιστεί, χρειάζεται να προσληφθεί ένας συμβολαιογράφος όταν έρθει η στιγμή να τεθεί σε εφαρμογή η αγορά του ακινήτου, έτσι ώστε η συμφωνία να λάβει τη νομική μορφή της συμβολαιογραφικής πράξης. Ο συμβολαιογράφος θα ελέγξει εάν το ακίνητο που βρίσκεται προς πώληση έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, θα εξετάσει εάν έχουν καταβληθεί οι φόροι ακινήτων της ιδιοκτησίας που βρίσκεται προς πώληση καθώς επίσης και άλλα ζητήματα, όπως η νομιμότητα των κτιρίων σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς κτιρίων.
 
Ο αγοραστής πρέπει να λάβει τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου από τον σημερινό ιδιοκτήτη. Με τη βοήθεια του δικηγόρου, η έρευνα των τίτλων ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο πρέπει να διενεργείται για να εξασφαλιστεί ότι το ακίνητο υπό πώληση ανήκει στον πωλητή και δεν θα προβληθεί οποιαδήποτε εμπόδιο, όπως δικαίωμα παρακράτησης κυριότητας ή άλλο θέμα που θα οδηγήσει σε αντιδικία.
 
Ο αγοραστής χρειάζεται αριθμό φορολογικού Μητρώου προκειμένου να ολοκληρώσει την   αγοραπωλησία. Η καταβολή του φόρου μεταβίβασης ανήκει στις υποχρεώσεις του αγοραστή. Ο φόρος μεταβίβασης 3% πρέπει να καταβληθεί από τον αγοραστή προς την αρμόδια φορολογική αρχή, πριν από την εκτέλεση της συμβολαιογραφικής πράξης.
 
Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτέλεση της μεταβίβασης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτό πρέπει να γίνει νωρίτερα από έναν συμβολαιογράφο και στη συνέχεια η σχετική συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να εγγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει στη συνέχεια να αποκτήσει τα πιστοποιητικά κατοχής του ακινήτου από το κτηματολόγιο. Μέσω των διορισμένων δικηγόρων πρέπει να ληφθεί ένα πιστοποιητικό από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, ως απόδειξη ότι το ακίνητο ανήκει στο νέο ιδιοκτήτη, η συμβολαιογραφική πράξη έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά και δεν υπάρχουν εμπόδια ή αντιδικίες.
 
Έξοδα και φόροι που πρέπει να καταβληθούν από τον αγοραστή του ακινήτου:
 
Αποτελεί εξολοκλήρου καθήκον του αγοραστή να καταβάλει τα παρακάτω ποσά. Αρχικά, την αμοιβή του συμβολαιογράφου και του δικηγόρου. Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων ανέρχονται στο 1,3% περίπου της αξίας του ακινήτου, ενώ οι αμοιβές των δικηγόρων γίνονται μετά από συνεννόηση. Εν συνεχεία, η πληρωμή φόρων, εισφορών και τελών δεν θα πρέπει να παραμερίζεται. Πιο συγκεκριμένα, το 3% για φόρο μεταβίβασης και 3% φόρο Δήμου επιβάλλεται επί του ποσού του φόρου μεταβίβασης.
 
Επιπρόσθετα, η αμοιβή του Κτηματολογίου ύψους 0,45% της αξίας του ακινήτου, πλέον ΦΠΑ 23%, κατά περίπτωση θεωρείται απαραίτητη καθώς επίσης και το τέλος Κτηματομεσίτη, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με την κτηματομεσιτική εταιρεία. Δεν αναμένεται ωστόσο να υπερβαίνει το 5% της αξίας του ακινήτου. Οι φόροι επί των ακινήτων και τα τέλη των συμβολαιογράφων υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της «αντικειμενικής» αξίας και της τιμής αγοράς του ακινήτου.
 
Η «Αντικειμενική» αξία ενός ακινήτου αποτελεί την ελάχιστη αποδεκτή τιμή για τους σκοπούς της συναλλαγής, η οποία καθορίζεται από τις φορολογικές αρχές με βάση ένα συγκεκριμένο τύπο λαμβάνοντας υπόψη την τιμή ζώνης, αλλά και άλλους παράγοντες.

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο
WAVE MEDIA OPERATIONS IKE © 2001-2017
Internet Business Hellas